bijirin dan derivatif

Kesan Beras dan Rumah Hijau

Sumbangan sawah untuk kesan rumah hijau hari ini diperhatikan dengan perhatian khusus oleh para sarjana.

Sebenarnya, kita telah melihat bagaimana banjir tanah yang ditakdirkan untuk penanaman beras, dalam jangka panjang menghalang tanah oksigen, memihak kepada penapaian anaerobik sisa organik yang terkandung di dalamnya.

Metana dibebaskan daripada penapaian ini, yang bersama-sama dengan karbon dioksida adalah gas rumah hijau utama.

Adalah dipercayai bahawa penanaman padi global menyumbang kepada 1.5% daripada jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktiviti manusia.